Politika privatnosti

1. Uopšteno

Kewoo (sa sedistem u Carrer Maldonado 10, 46001 Valencia, Španija ) ("Kewoo", ili "mi"), koji deluje kao kontrolor podataka, posvećen je zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti. Ovo obaveštenje ("Obaveštenje o privatnosti") je dizajnirano da ti objasni detaljnije našu praksu u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem informacija putem ovog web-sajta ili "stranice").

Ovo Obaveštenje o privatnosti (zajedno sa našim Uslovima korišćenja sajta određuje osnovu nasparm koje ćemo obraditi sve Vaše lične podatke koje budemo prikupili ili koje nam dostavite. Molim Vas da pažljivo pročitate sledeće da bi ste razumeli naše stavove i praksu u vezi sa Vašim ličnim podacima i način na koji ćemo ih tretirati.

2. Koje informacije prikupljamo od Vas koliko dugo ih čuvamo?

Možemo da prikupimo i obradimo sledeće podatke o Vama:

2.1. Informacije koje nam daješ

Možete nam dati informacije, uključujući informacije koje Vas mogu identifikovati ("Lični podaci"), kada koristite našu stranicu, popunjavanjem formulara na istoj (kao što je obrazac za prijavljivanje), kada se prijavite na bilo koji od naših konkursa, promocija ili anketa, kada nam pišete putem e-pošte ili na neki drugm poutem.

Informacije koje nam dajete, uključuju:

2.1.1. Obavezne informacije potrebne za registraciju i korišćenje usluga koje pružamo na našoj stranici. Informacije mogu da uključe: Vaše ime, email adresu, datum rođenja, pol, broj mobilnog telefona, IP adresu, Skype / Hangouts /Zoom itd... Većina ovih polja je obavezna da bi se pristupilo svim funkcijama naseg sajta. Kewoo neće moći da Vam pruži ponuđene usluge ako potrebne informacije nisu date, shodno tome, nećete moći da kreirate korisnički nalog na našoj stranici.

2.1.2. Fotografija;

2.1.3. Poštanska adresa;

2.1.4. Detalji Vaših kvalifikacija;

2.1.5. Vaš mini CV;

2.1.6. Zapis o svakoj korespondenciji između Vas i nas;

2.1.8. Detalji računovodstvenih ili finansijskih transakcija uključujući transakcije izvršene preko našeg sajta ili na neki drugi način. To može da uključuje informacije kao što su Vaša platna kartica ili detalji računa u banci kao i detalje časova koje ste dali preko naše stranice;

2.1.9. Detalji Vaših poseta našoj stranici i resursima kojima pristupate;

2.1.10. Vaše odgovore na bilo koje ankete ili upitnike, kao što su Vaše misljenje o časovima koje delite sa drugim članovima naše zajednice. Takve informacije se mogu koristiti u svrhe analitika & korisničkog razumevanja;

2.1.11. Informacije koje možemo zahtevati od Vas kada prijavite problem sa našoj stranici, kao što je Vaš zahteva za tekničku podršku;

2.1.12. Informacije o lokaciji kada date saglasnost za prikupljanje i obradu ovih podataka;

2.1.13. Sertifikati i druga dokumenta za koja ste se složili da nam dostavite.

2.2. Informacije koje prikupljamo automatski

2.2.1. Ako se prijavite putem metoda potvrde identiteta preko društvenih mreža, Kewoo moze pristupiti Vašim ličnim podacima kao što su: (npr. ime, prezime, slika, e-mail, broj Facebook prijatelja itd.) na Vašem nalogu na društvenim mrežama u skladu sa važećim odredbama i uslovima tih društvenih medija. Takođe možemo da prikupimo neke od Vaših ličnih podataka kada koristiš određene funkcije društvenih medija, kao što je npr. funkcija "Like".

2.2.2. U pogledu svake Vaše posete našoj stranici možemo prikupiti, u skladu sa važećim zakonima i tamo gde je to potrebno uz Vaše saglasnost, informacije koje se odnose na uređaje koje koristite i mreže sa kojih ste povezani prilikom korišćenja naših usluga. To može da uključuje sledeće informacije: Vašu IP adresu, informacije za prijavljivanje, tip pregledača i verziju, tipove i verzije dodatnih komponenti pregledača, operativni sistem, identifikator za oglašavanje, informacije o Vašoj poseti, uključujući URL klikstrim, proizvoda koje si gledao, dužinu poseta određenim sekcijama, interakciju sa stranicom i bilo koji broj telefona koji se koristi za pozivanje našeg korisničkog servisa. Ove informacije prikupljamo korišćenjem različitih tehnologija, uključujući kolačiće.

2.2.3. Takođe prikupljamo zbirne informacije u vezi sa Vašom aktivnošću na našoj stranici (kao što su ponuđeni časovi, Vaša stopa odgovaranja na poruke itd.). Takve informacije mogu biti objavljene na tvom javnom profilu na našoj stranici.

3. Kako koristimo podatke koje prikupljamo?

3.1 Izvršavanjem ugovora između nas i korisnika i/ili naših poslovnih partnera, pruzanjem usluga i davanjem informacije. Ova obrada je neophodna za ispunjenje naših ugovornih obaveza.

3.2 Slanjem informacije o našim uslugama (kao što su potvrde o rezervaciji kursa) putem e-pošte ili bilo kog drugog načina komunikacije. Ovaj proces je neophodan za ispunjenje naših ugovornih obaveza i sprovodi se uz Vašu saglasnost.

3.3 Napatom Vaše uplate. Ovaj proces je neophodan za ispunjenje naših ugovornih obaveza.

3.4 Dozvoljavanjem modifikacije Vašeg profil na našoj stranici. Ovaj proces se sprovodi na osnovu Vašeg pristanka.

3.5 Dozvoljavanjem slobodnog uspostavljanja kontakta sa drugim članovima naše zajednice. Ovaj proces je neophodan za ispunjenje naših ugovornih obaveza i sprovodi se uz Vašu saglasnost.

3.6 Kontaktiranjem naseg korisničkog servisa. Ovaj proces je (i) neophodan za ispunjenje naših ugovornih obaveza, (ii) uz Vašu datu saglasnost i/ili (iii) neophodne za osnivanje, vršenje ili odbranu pravnih zahteva.

3.7 Uslađenjošću sa važećim zakonom i našim opštim uslovima korišćenja. U slučaju Vašeg kršenja opštih uslova korišćenja nase stranice, možda će mo biti prinuđeni da suspendujemo Vaš nalog. Ovaj proces je (i) neophodan za ispunjenje naših ugovornih obaveza, (ii) uz Vašu datu saglasnost i/ili (iii) neophodne za osnivanje, vršenje ili odbranu pravnih zahteva.

3.8 Slanjem, u skladu sa važećim zakonskim odredbama i uz Vašu saglasnost, kada je to propisano zakonom, marketingom, oglašavanjem i promotivnim porukama i informacijama vezanim za korišćenje naših usluga i procedurama rezervisanja istih. Takođe možemo da koristimo Vaše podatke da bismo Vam poslali reklamne poruke koje Vas mogu zanimati. Ukoliko želite da saznate više o ovoj temi, pozivamo Vas da pročitate ugovorna dokumenta naše stranice. Ovaj proces se zasniva na vašoj saglasnosti i/ili našem legitimnom interesu (pružajući ti relevantne informacije).

3.9 Slanjem obaveštenja o promenama naših usluga. Ovaj proces je neophodan da (i) izvršimo naše ugovorne obaveze, (ii) poštovanje naših zakonskih obaveza i/ili (iii) osnivanje, vršenje ili odbranu zakonskog prava.

3.10 Obavljanjem internih tehničkih operacija u kontekstu rešavanja problema, analize podataka, testiranja, istraživanja, analize, studija i anketa. Ovaj proces se zasniva na našem legitimnom interesu (obezbeđivanju bezbednosti naše stranice i poboljšanju njenih funkcija).

3.11 Optimizacijom naše stranice, da bi smo se osigurali da je prikaz sadržaja nase stranice vodljiv na Vašem uređaju. Ovaj proces se zasniva na našem legitimnom interesu (pružajući našim korisnicima relevantan sadržaj).

3.12 Dozvoljavanjem korišćenja interaktivne funkcije naših usluga, ukoliko to budete želeli. Ovaj proces je neophodan za ispunjenje naših ugovornih obaveza i/ili se sprovodi uz Vašu saglasnost.

3.13 Vašom pomoću da očuvamo zdravo i bezbedno okruženje na našoj stranici. Ovaj proces je (i) zasnovan na našem legitimnom interesu (obezbeđivanju sigurnosti našeg web sajta, (ii) neophodnih za ispunjenje naših zakonskih obaveza i/ili (iii) neophodnih za posmatranje, vršenje ili odbranu zakonskog prava.

3.14 Procenom efektivnosti reklamnih poruka koje šaljemo i prilagođavamo našim članovima. Ovaj proces se zasniva (i) na našem legitimnom interesu (za merenje i optimizaciju efektivnosti naših kampanja) i/ili (ii) uz Vašu saglasnost.

4. Ko su primaoci informacija koje prikupljamo i zašto delimo te informacije sa njima?

4.1. U sklopu Vašeg korišćenja naših usluga, neke od Vaših informacija se prenose drugim članovima naše zajednice, putem Vašeg javnog profila ili u sklopu procesa rezervisanja časa.

4.2. Takođe blisko sarađujemo sa nezavisnim kompanijama koje mogu imati pristup Vašim ličnim podacima, a posebno sa:

- platformi društvenih medija koje Vam mogu ponuditi funkcije koje Vam omogućavaju da integrišete informacije o nalogu u svoj Kewoo profil.

- podizvođači koje koristimo u smislu tehničkih usluga, platnih usluga, provere identiteta dobavljače analitičkih rešenja.

4.3. Mi ne delimo vaše podatke sa trećim licima pomenutim u 4.2. izuzev u sledećim slučajevima:

4.4.1. Kada koristimo pružaoca usluga u vezi sa izvršenjem bilo kog ugovora između nas i korisnika ili da pružamo ili unapredimo naše usluge (npr. u vezi sa plaćanjima izvršenim preko naše stranice);

4.4.2. U sklopu procesa rezervisanja, kako bismo pružili tražene usluge, moramo prikazati na našoj stranici ili preneti drugom članu neke od vaših ličnih podataka, kao što su Vaše ime, fotografija, broj mobilnog telefona ili email adresa;

4.4.3. Objavljujemo recenzije koje pišete o dobijenom času. Recenzije, mogu da sadrže Vaše ime i fotografiju, vidljiva su svim posetiocima naše stranice;

4.4.4. Kada koristimo dobavljače za pretragu i analitička rešenja zarad unapređenja i optimizaciju naše stranice;

4.4.5. Kada iznesete konkretan zahtev (na primer, kada koristite metode potvrde identiteta koje pružaju društveni mediji), pretplatite se na uslugu koju pruža jedan od naših partnera);

4.4.6. Tamo gde imamo zakonsku obavezu da to učinimo ili ako verujemo da je to neophodno (i) kao odgovor na optužbe protiv Kewooa, (ii) radi ispoštovanja bilo kog zakonskog zahteva, (iii) da bi sproveli bilo koji ugovor zaključen sa našim korisnicima, kao što su Opšti uslovi korišćenja (iv) u slučaju vanrednog stanja koje utiče na javno zdravlje ili fizički integritet osobe , (v) u kontekstu istraga ili (vi) u cilju garantovanja prava, imovine i bezbednosti Kewooa, njegovih korisnika i, uopšte, bilo koje treće strane;

4.4.7. U slučaju da prodamo ili pribavimo preduzeće ili imovinu, u tom slučaju zadržavamo pravo da podelimo Vaše lične podatke sa potencijalnim prodavcem ili kupcem našeg preduzeća.

4.4. 8. Ako Kewoo ili deo njengove imovine kupi treće lice, podaci u našem posedu će biti, prenešeni novom vlasniku.

4.4.9. U skladu sa važećim zakonom i uz Vašu saglasnost tamo gde je to potrebno, možemo prikupiti podatke koji se tiču Vas a koje mi primamo ili šaljemo našim poslovnim partnerima prikuplenje posredstovm kolačića. Informacije prikupljenje na ovaj način će se koristiti samo u gore opisane svrhe.

4.4.10. Skrećemo Vam pažnju na činjenicu da ako se odlučite da nam dozvolite pristup nekim vašim informacijama, posebno Vašim ličnim podacima, putem usluga povezivanja koje su vam omogućili naši poslovni partneri, njihove smernice poverljivosti se automatski odnose i na Vas. Protivno, mi nemamo kontrolu nad prikupljanjem ili obradom vaših podataka koje sprovode naši poslovni partneri na sopstvenom web sajtu.

4.4.11 Ovlasćujete nas da koristimo Vaše ime, sliku profila, sadržaj kao deo komercijalnog, sponzorisanog ili srodnog sadržaja. Ne će mo deliti sadržaj tih informacija sa trećim licima.

5. Kako koristimo Vaše postove?

5.1. Možemo imati uvid u poruke koje razmenjujete sa drugim članovima naše zajednice putem naše stranice, posebno u cilju sprečavanja prevare, unapređenja naših usluga, korisničke podrške i provere da li se naši članovi pridržavaju naših Opštih uslovima korišćenja.

5.2. Ne kontrolišemo Vašu komunikaciju sa drugim članovima naše zajednice u promotivne ili reklamne svrhe.

6. Ciljani oglasi, mejlovi koje vam šaljemo

U skladu sa važećim zakonom i uz Vašu saglasnost tamo gde je to neophodno, možemo da koristimo podatke koje ostavljate na našoj stranici u komercijalne svrhe (npr. da Vam (i) pošaljemo naše biltene, (ii) pošaljemo pozivnice za naše događaje ili bilo koju drugu komunikaciju koja Vas može zanimati, i (iii) promovišemo Vaš profile na društvenim medijima ili sajtovima trećih strana.

U pogledu promotivnih mejlova: Svoj pristanak možete povući u bilo kom trenutku (i) tako što ćete opozvati izbor odgovarajućeg okvira na nalogu, (ii) klikom na link otkazivanja pretplate koji je naveden u svakoj našoj komunikaciji ili (iii) tako što ćete nas kontaktirati putem e-pošte ili telefonom.

7. Kako i gde se prenose Vaši podaci?

Po opštem pravilu, Vaše lične podatke čuvamo unutar Evropske unije. Međutim, alp se neki od naših pružalaca usluga nalaze u zemljama izvan Evropske unije ("treće zemlje"), neke Vaše lične podatke prenosimo u treće zemlje. To može biti slučaj zemalja za koje Evropska komisija nije donela odluku o "adekvatnoj zaštiti. U tom slučaju, obezbeđujemo da se ovaj transfer obavlja u skladu sa važećim zakonom uz visok nivo zaštite privatnosti i osnovnih prava pojedinaca (posebno standardnim ugovornim klauzulama Evropske komisije).

8. Koja su Vaša prava na Vaše lične podatke?

8.1. Imate pravo na kopiju Vaših ličnih podataka u našem posedu ("pravo pristupa").

8.2. Takođe možete zatražiti brisanje Vaših ličnih podataka, kao i na promenu pogrešnih ili zastarelih ličnih podataka (pravo brisanja i pravo na promenu). Napominjemo da možemo da zadržimo određene informacije o Vama kada to bude propisano zakonom ili gde imamo legitiman razlog za to. To je slučaj, napr., ako verujemo da ste počinili prevaru ili prekršili naše Uslove korišćenja.

8.3. Takođe imate pravo da ne budete u saglasnosti sa: , (i) obradom Vaših ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga ili obrade izvršene na osnovu našeg legitimnog interesa (pravo na 'opoziciju').

8.4. Imate pravo da ograničite obradu Vaših ličnih podataka ("pravo na ograničenje"). Imajte u vidu da se ovo pravo primenjuje samo ako (i) osporavate tačnost Vaših ličnih podataka; (ii) u slučaju nezakonite obrade sa naše strane i kada Vi zahtevate ograničenje upotrebe Vaših ličnih podataka, a ne njihovo brisanje, (iii) kada nam nisu više potrebni Vaši lični podaci u svrhu obrade, ali su nam i dalje potrebni za osnivanje, vršenje ili odbranu pravnih zahteva; (iv) u slučaju ostvarivanja Vašeg prava opozicije u periodu provere.

8.5. Imate pravo da uložite žalbu nadležnom nadzornom organu ili na dobijanje nadoknadu ako smatrate da nismo poštovali vaša prava.

8.6. Imate pravo na prenos podataka koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, drugom kontroleru ("pravo na prenosivost").

8.7. Takođe imate pravo da definišete smernice vezane za odredište Vaših ličnih podataka nakon Vaše smrti.

8.8. Da biste ostvarili ova prava, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.

8.9. Poverljivost Vaše lozinke.

Vi ste odgovorni za poverljivost lozinke koju ste odabrali za pristup Vašem nalogu na našoj stranici.

Slažete se da Vaše lozinku držite u tajnosti i da je nikome ne prenosite.

9. Linkovi ka drugim sajtovima i društvenim mrežama

Naš web sajt može da sadrže linkove ka web sajtovima naših partnera ili nezavisnih kompanija. Imajte u vidu da ovi web sajtovi imaju sopstvene smernice privatnosti i da mi nismo odgovorni za njihovo korišćenje niti za informacije prikupljene prilikom posete istih. Pozivamo vas da pročitate detaljno smernice privatnosti svakog web sajta pre nego što im prenesete Vaše lične podatke.

10. Izmene naše politike privatnosti

Ovu politiku privatnosti možemo s vremena na vreme da promenimo. Kada je to neophodno, obavestićemo Vas i/ili zatražiti Vašu saglasnost. Savetujemo Vas da redovno proveravate ovu stranicu kako biste proverili sve promene ili dopune naše politike privatnosti.

11. Parnica

U skladu sa aktuelnim zakonom, svaki ugovorni spor koji nije mogao da se reši u kontekstu žalbe koja je prethodno podneta našem korisničkom servisu, možete, kao potrošač, besplatno koristiti posredovanje odgovarajućih nacionalnih službi.

12. Kontakt

Za sva pitanja vezana za ovu politiku privatnosti ili za bilo koji zahtev koji se odnosi na Vaše lične podatke, možete nas kontaktirati slanjem e-pošte na adresu: hello@kewoo.es

Pošalji poruku

Tvoja poruka je poslata!
Hvala!